Beursvloer
Vraag / Aanbod
Status: open

Vrijwilligersondersteuning in vakgebieden veiligheid, pr, financiën, fondsenwerving en besturen

Omschrijving

1. De Noaberpoort werkt veel samen met vrijwilligers. Wij zoeken een bedrijf of organisatie die onze vrijwilligers kan ondersteunen of bijscholen op het gebied van:

• Veiligheid
• PR
• Financiën
• Fondsenwerving
• Besturen en functioneren bestuur

Match informatie

Aanvraagdatum 20-09-2017